Integritetspolicy

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

malinleijonberg.se är ett varumärke inom LillaG som är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om inget annat uttryckligen anges i detta integritetsmeddelande.

Sverige

Företagsregister: Bolagsverket/Swedish Companies Registration Office

Företagets organisationsnummer: 556513-1207

Momsregistreringsnummer: SE556513120701

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras till och behandlas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina uppgifter kan delas inom Lilla Götafos med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina uppgifter till/med tredje part.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS UPPGIFTERNA?

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig, informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal, och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna samt eventuella konsekvenser om du väljer att inte göra det.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta malinleijonberg.se så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

RÄTT TILL DATAPORTABILITET:

Varje gång som oddfactory.se behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt baserat på ditt samtycke eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina uppgifter överförd till dig eller till en annan part. Detta gäller endast de personuppgifter som du har lämnat till oss.

RÄTT TILL RÄTTELSE:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

RÄTT TILL RADERING:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oddfactory.se med undantag av följande situationer:

Du har ett pågående ärende med kundservice.

Du har en pågående beställning som ännu inte har skickats eller som delvis har skickats.

Du har en obetald skuld hos malinleijonberg.se, oberoende av betalningsmetod.

Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren.

Eller:

Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte och för att följa gällande konsumentskyddslagstiftning.

RÄTT TILL BEGRÄNSNING:

Du har rätt att kräva att malinleijonberg.se begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

Om du invänder mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på malinleijonberg.se berättigade intresse ska oddfactory.se begränsa alla behandling av uppgifterna under pågående utredning av berättigat intresse.

Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste malinleijonberg.se begränsa all behandling av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

Om malinleijonberg.se inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna försvara rättsliga anspråk.

RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER SOM GRUNDAR SIG PÅ BERÄTTIGAT INTRESSE:

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på på malinleijonberg.se berättigade intresse. malinleijonberg.se fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET:

Om du anser att oddfactory.se behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

HUR KAN DU UTÖVA DINA RÄTTIGHETER?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar angående de rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem genom vårt kontaktformulär på malinleijonberg.se

DATASKYDDSOMBUD

Vi har utsett ett dataskyddsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud genom vårt kontaktformulär på malinleijonberg.se.

UPPDATERINGAR AV VÅRT INTEGRITETSMEDDELANDE

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar av integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, vem som är personuppgiftsansvariga eller dina rättigheter.

KAKOR

VAD ÄR EN KAKA?

En kaka är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet när du besöker vår webbplats. När vi säger ”kaka” menar vi kakor (”cookies”) och liknande tekniker för spårning online. Det omfattar alla metoder vi använder för att lagra information eller få åtkomst till information som finns lagrad på din enhet, inklusive:

·      Kakor från första och tredje part

·      Spårningskakor ”fingerprinting”

·      Spårpixlar och plugin-program, inklusive sådana tekniker från tredje part

·      Andra spårningstekniker.

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera, eller fungera mer effektivt, liksom för att tillhandahålla information till oss och eventuella tredjepartsleverantörer om dina tidigare, nuvarande och framtida aktiviteter på internet, som din webbhistorik, dina klick och dina gilla-markeringar.

Alla kakor har en ägare, vilket visar vem kakan tillhör. Ägaren är den domän som anges i kakan. När du besöker vår webbplats placerar vi av olika skäl kakor på din enhet. Sådana kakor kallas förstapartskakor, medan kakor som har placerats ut av en annan ägare – exempelvis sociala medieplattformar eller nätverks- eller teknikleverantörer för annonsering – kallas tredjepartskakor.

Nedan hittar du mer detaljerad information om våra kakor och varför vi använder dem.

VILKA TYPER AV KAKOR ANVÄNDER VI, OCH VARFÖR?

Vi delar in våra kakor i fyra olika kategorier.

STRIKT NÖDVÄNDIGA KAKOR

Vissa kakor är nödvändiga för att du ska kunna få tillgång till alla funktioner på vår webbplats och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Som exempel gör dessa kakor att du kan använda webbplatsen och logga in på ditt konto. Utan dessa kakor skulle vissa delar av vår webbplats och våra tjänster inte fungera som avsett. Vi använder även kakor för att rikta dig till rätt webbplats baserat på geografi och språk och för att upptäcka och förhindra säkerhetshot och skadligt beteende.

PRESTANDAKAKOR

Prestandakakor visar oss hur du använder webbplatsen och hjälper oss att göra den bättre. Exempelvis räknar dessa kakor antalet besökare på vår webbplats och följer hur användare rör sig när de använder den. Det gör att vi kan förbättra webbplatsens funktioner, exempelvis genom att se till att användarna lätt kan hitta det de letar efter.

FUNKTIONELLA KAKOR

Funktionella kakor gör att vår webbplats kan komma ihåg dina inställningar, vilket hjälper dig att anpassa innehållet på vår webbplats. Den här typen av kakor ger oss möjlighet att lyfta fram produkter och tjänster som vi tror är intressanta och relevanta för dig. På så sätt kan vi komma ihåg dig när du återvänder till vår webbplats och ge dig bästa möjliga användarupplevelse.

MARKNADSFÖRINGSKAKOR

Marknadsföringskakor är en viktig del av hur vi levererar marknadsföring på våra webbplatser. Bland annat kan vi med hjälp av kakor visa mer relevanta annonser genom att presentera information, erbjudanden och kampanjer som baseras på dina surfvanor och hur du har interagerat med våra webbplatser och appar. Vi kan sedan presentera ett webbplatsinnehåll som är mer relevant för dig, och som bättre svarar mot dina intressen och preferenser. Kakor gör att det går att begränsa antalet gånger en annons visas. Marknadsföringskakor kan användas för att mäta effektiviteten av våra annonskampanjer på tredjepartswebbplatser.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND ANVÄNDS KAKOR?

Användningen av strikt nödvändiga kakor bygger antingen på vårt avtal med dig eller på vårt berättigade intresse. Mer information om det specifika syftet och den rättsliga grunden för användning av kakor finns i integritetsmeddelandet för respektive syfte.

För att använda andra typer av kakor, som prestandakakorfunktionella kakor eller marknadsföringskakor, behöver vi ditt samtycke i förväg.

VEM HAR TILLGÅNG TILL INFORMATION FRÅN KAKOR?

Information från dig som har erhållits genom kakor delas inom LillaG. Information från tredjepartskakor är också tillgänglig för den tredjepartsleverantör som placerar kakan på vår webbplats. Vi delar inte information från förstapartskakor med någon tredje part, och säljer, byter eller delar inte heller informationen med någon utanför LillaG.

HUR LÄNGE LAGRAS KAKOR I DIN WEBBLÄSARE ELLER PÅ DIN ENHET?

Kakor kan lagras under varierande tidsperioder i din webbläsare eller på din enhet.

PERMANENTA KAKOR

Permanenta kakor lagras i en av webbläsarens underkataloger tills dess att du tar bort dem manuellt eller din webbläsare tar bort dem baserat på den varaktighet som anges i kakans fil. En kakas varaktighet beror på vilket utgångsdatum som har skrivits in i den.

SESSIONSKAKOR

Sessionskakor tas bort omedelbart när du stänger din webbläsare. När du startar om din webbläsare och återvänder till den webbplats som skapade kakan kommer webbplatsen inte att känna igen dig.

ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER

Information som samlas in genom andra spårningstekniker, som taggar och pixlar, sparas i 24 månader.

HUR HANTERAR DU DINA KAKOR?

Hantera webbläsarinställningarna

Du kan hantera dina kakor från din dator eller mobila enhet med hjälp av webbläsaren. Alla kommersiella webbläsare har funktioner för hantering av kakor. I dokumentationen för din webbläsare hittar du mer information om hur du raderar eller stänger av kakor m.m. Du kan enkelt förhindra att din webbläsare godkänner kakor genom att konfigurera webbläsarens inställningar för kakor (eller cookies).

Om du väljer att stänga av kakor i din webbläsare kommer du inte att kunna utnyttja alla våra funktioner.

VÄLJ BORT SOCIALA MEDIEPLATTFORMAR, ANNONSNÄTVERK OCH/ELLER LEVERANTÖRER AV ANNONSTEKNIK

Följ nedanstående länkar för mer information om hur du väljer bort kakor från några av våra partners:

[Facebook Pixels]about:blankBädda in URLKlistra in en länk till innehållet du vill visa på din webbplats.Bädda inLär dig mer om inbäddningar(öppnas i en ny flik)Detta innehåll gick inte att bädda in.Försök igen Konvertera till länk

[Google Adwords]about:blankBädda in URLKlistra in en länk till innehållet du vill visa på din webbplats.Bädda inLär dig mer om inbäddningar(öppnas i en ny flik)Detta innehåll gick inte att bädda in.Försök igen Konvertera till länk

[Google Analytics]about:blankBädda in URLKlistra in en länk till innehållet du vill visa på din webbplats.Bädda inLär dig mer om inbäddningar(öppnas i en ny flik)Detta innehåll gick inte att bädda in.Försök igen Konvertera till länk

[Google Doubleclick]about:blankBädda in URLKlistra in en länk till innehållet du vill visa på din webbplats.Bädda inLär dig mer om inbäddningar(öppnas i en ny flik)Detta innehåll gick inte att bädda in.Försök igen Konvertera till länk

[Twitter]about:blankBädda in URLKlistra in en länk till innehållet du vill visa på din webbplats.Bädda inLär dig mer om inbäddningar(öppnas i en ny flik)Detta innehåll gick inte att bädda in.Försök igen Konvertera till länk

KÖP ONLINE OCH I BUTIK

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När vi gör varor och tjänster tillgängliga för dig online och i butik samlar vi in och använder dina personuppgifter. Vi behöver göra det för att kunna behandla dina beställningar och betalningstransaktioner. När du handlar på malinleijonberg.se behöver du ha ett konto för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden när det gäller att hantera dina leveranser och göra det möjligt för dig att göra reklamationer, returer och få återbetalningar på ett säkert och effektivt sätt.

Vi har ett gemensamt ansvar med den säljare som du köper varor och tjänster från. Du kan vända dig till säljaren för att utöva någon av dina rättigheter i enlighet med denna policy.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna vi erhåller ifrån dig när du gör ett köp kommer att användas för att kunna hantera och leverera din beställning.

Vi kommer inte att använda oss av fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna tillgodose dina förfrågningar om våra varor eller tjänster eller för att kunna ge dig alla de förmåner som ingår i ett oddfactory.se-konto. Vi kommer att använda din tidigare köphistorik för att göra innehållet på vår webbplats mer relevant för dig. För detta ändamål använder vi också data som har erhållits genom webbkakor (cookies).

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom LillaG. Dina personuppgifter delas även med tredjepartsföretag för att kunna erbjuda dig tjänsterna ovan, samt till säljare på marknadsplatsen malinleijonberg.se.

Observera att flera av dessa mottagande företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Vid köp får våra säljare tillgång till den information som krävs för att de ska kunna fullfölja sin del av beställningen, som namn, leverans- och betalningsadress samt eventuellt telefonnummer.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på fullgörande av avtal. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra ditt köp samt våra skyldigheter enligt avtalet såsom hanterandet av eventuella reklamationer, återbetalningar och returer.  

Den rättsliga grunden för att kunna att ge dig en personlig webb användarupplevelse utgörs av vårt berättigade intresse som företag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina personuppgifter mer än vad som krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot dig. Vi sparar dina personuppgifter kopplade till ett köp i 3 år för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund. 

För skatte- och redovisningsändamål sparar vi dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om det i integritetsmeddelandet för skatt och redovisning.

DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på malinleijonberg.se berättigade intresse via kontaktformuläret på malinleijonberg.se

ERBJUDANDEN OCH NYHETER

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Efter att du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla erbjudanden och nyheter från malinleijonberg.se samt från andra varumärken inom LillaG.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att kommunicera med dig antigen genom email, SMS eller inne på ditt malinleijonberg.se konto där våra erbjudanden och nyheter kan komma att visas i din webbläsare. Om du är en användare av sociala medier, kan vi komma att kommunicera med dig även i ditt sociala media flöde. För att kunna identifiera dig i dessa olika kanaler använder vi ditt namn och din e-postadress. Om du har valt att få erbjudanden via SMS använder vi ditt telefonnummer för att kunna kommunicera med dig.

För att göra erbjudanden och nyheterna ännu mer relevanta för dig, kan vi komma att personanpassa innehållet innan vi skickar ut det. Innehåller kommer att baseras på vad vi känner till (eller tror att vi känner till) om exempelvis dina intressen och preferenser. Personanpassningen görs genom att analysera och förutspå olika aspekter gällande bland annat dina intressen, preferenser, beteenden etc. Vi genomför personanpassningen genom att använda en kombination av personuppgifter om dig såsom din köphistorik, samt andra uppgifter ifrån tredje part.

För annonsering i sociala medier använder vi målgruppsdefinitioner som tillhandahålls av leverantören av den sociala medieplattformen. Vi använder målgruppsdefinitioner som bygger på allmän demografisk information, beteenden, intresse och kontakter. Vi kan även använda information från webbplatskakor (första- och tredjepartskakor), pixlar, plugin-program och liknande tekniker för att spåra vilka webbplatser du har besökt nyligen och vad du har klickat på och gillat.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom LillaG. Personuppgifter delas också vid behov med tredjeparter som kommunikationsleverantörer, mediebyråer och tekniska leverantörer för analys, innehållsskapande och distribution.

För att kunna tillhandahålla erbjudanden och nyheter i ditt sociala medie flöde kommer vi att använda oss av list – tjänster såsom ”anpassad målgrupp” [”custom audience”]. För att kunna göra det, kommer vi att matcha dina kontaktuppgifter såsom email adress med den sociala medieplattformen såsom Facebook, Google, Snapchat etc. Vi kommer att använda en hashing-teknik för att säkerställa att vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt. Alla leverantörer av sociala medier eller kommunikationstjänster ansvarar för sin egen behandling av personuppgifter.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina uppgifter till/med tredje part.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på det samtycke du gav när du godkände att ta emot erbjudanden och nyheter från oss och andra varumärken i LillaG.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina personuppgifter mer än vad som är nödvändigt.

Personuppgifter som enbart samlas in och används i syfte att ge dig tillgång till erbjudanden och nyheter raderas om du återkallar ditt samtycke eller begär radering av uppgifterna.

Dock kan vi komma att spara och använda uppgifter om vi har några utestående skyldigheter gentemot dig eller av någon annan anledning är förhindrade ifrån att radera dina uppgifter, tillexempel om du har en pågående order eller en obetald betalning. 

DIN RÄTT ATT ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE

Om du inte vill ta emot fler erbjudanden och nyheter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Som ett alternativt sätt att få oss att sluta skicka erbjudanden och nyheter till dina flöden i sociala medier kan du konfigurera integritetsinställningarna för den aktuella sociala medietjänsten.

Oavsett ovan, kommer vi att sluta skicka erbjudanden och nyheter till dig i dina kanaler om du inte har öppnat några email ifrån oss under det senaste året.

HUR ÅTERKALLAR DU DITT SAMTYCKE?

Du har två alternativ för att återkalla ditt samtycke:

Följ instruktionerna i varje e-postmeddelande eller

kontakta kundservice via malinleijonberg.se.

MALINLEIJONBERG.SE I SOCIALA MEDIER 

LillaG har egna sidor i sociala medier, där vi samverkar med användarna och där användarna enkelt kan samverka med oss. Lilla Götafors som driver webbplatsen är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som äger rum i samband med användningen av webbplatsen.

Dessutom behandlar företaget som driver den sociala medieplattformen personuppgifter i sitt eget kommersiella intresse. Denna juridiska person är i detta sammanhang en annan personuppgiftsansvarig som utför egen behandling av personuppgifter och som vi enbart har ett begränsat inflytande över. Där vi har praktisk möjlighet att utöva kontroll för behandlingen av personuppgifter samarbetar vi efter bästa förmåga med det företag som driver den sociala medieplattformen för att säkerställa ett effektivt och uttömmande personuppgiftsskydd.

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

De uppgifter du delar med oss på våra sidor i sociala medier – som kommentarer, videor, bilder, gilla-markeringar, offentliga meddelanden etc. – publiceras av den sociala medieplattformen och används eller behandlas aldrig av oss i andra syften än publicitet och kommunikation. Vi förbehåller oss rätten att radera innehåll om innehållet är olämpligt eller bryter mot något av villkoren för den aktuella sociala mediesidan.

Vi kan komma att dela ditt innehåll på vår webbplats om det är en funktion som finns på den sociala medieplattformen, samt kommunicera med dig via den sociala medieplattformen. Om du skickar en förfrågan till oss på den sociala medieplattformen kommer vi, efter nödvändig kontakt, även att hänvisa dig till andra och säkrare kommunikationsvägar för att garantera sekretess.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Den rättsliga grunden för vår användning av dina uppgifter i samband med vårt publicitetsarbete och vår kommunikation är vårt berättigade intresse som företag.

HUR LÄNGE BEHANDLAR OCH SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina uppgifter mer än vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla det avsedda syftet. Alla inlägg och meddelanden kommer att tas bort av oss eller av dig själv.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Personuppgifter som tillhandahålls kan komma att delas inom LillaG, med leverantören av den sociala medieplattformen och med andra företag som hjälper oss med att utföra vissa uppgifter för vår räkning.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Som användare av våra sidor i sociala medier har du vissa rättigheter att utöva gentemot oss och leverantören av den sociala medieplattformen. Om du vill utöva några av dina rättigheter som rör sådan behandling av personuppgifter som vi har kontroll över, eller göra en begäran om information, tillgång, rättelse, begränsning eller invändning, ber vi dig att följa instruktionerna här

Om du vill utöva några av dina rättigheter gentemot leverantören av den sociala medieplattformen ber vi dig att kontakta dem direkt.

LEVERANTÖREN AV DEN SOCIALA MEDIEPLATTFORMENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Operatören av den sociala medieplattformen använder webbspårningsmetoder för att analysera dina vanor, dina personliga relationer, dina preferenser med mera. Webbspårning kan göras oavsett om du är registrerad på den sociala medieplattformen eller inte. Vi har ingen kontroll över webbspårningsmetoderna hos den sociala medieplattformen.

Mer information om operatören av den sociala medieplattformens behandling av personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter finns i dataskyddsmeddelandet för respektive leverantör av sociala medier:

– Facebook: https://www.facebook.com

– LinkedIn: https://www.linkedin.com

– Instagram: https://www.instagram.com

– YouTube: https://www.youtube.com 

EVENT

VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du anmäler dig till ett av våra event ber vi dig att ange namn och kontaktinformation. Utan denna information kan vi inte kontakta dig med relevant information, eller ge dig tillgång till eventet. Att vi känner till deltagarna är också en säkerhetsfråga.

Din ålder är viktig, eftersom vissa event har en strikt åldersgräns på grund av att vi serverar alkohol. Åldersgränsen står angiven i inbjudan till varje enskilt event.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter inom LillaG. Dina personuppgifter delas även med tredjepartsföretag för att kunna erbjuda dig ovannämnda tjänster, exempelvis med PR-byråer som sammanställer gästlistan.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter för att eventet ska kunna göras tillgängligt för dig, baseras på vårt berättigade intresse som företag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att spara dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna göra eventet tillgängligt för dig och använda de i upp till 6 månader för att kunna kommunicera till dig om kommande event (om du har tackat ja till att ta emot erbjudanden och nyheter ifrån oss.

TÄVLINGAR

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du har valt att delta i en tävling som anordnas av malinleijonberg.se kommer vi att be dig att skicka in ditt bidrag och lämna information om dig själv. Sådan information kan utgöra personuppgifter. Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som deltagare, verifiera att du har rätt att delta, bedöma ditt tävlingsbidrag och kontakta dig för leverans och uppföljning av priser.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer endast att samla in och använda personuppgifter som kommer direkt från dig för att vi ska kunna arrangera en rättvis tävling.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter kan komma att delas inom LillaG. Uppgifter som delas med tredje part används endast för att leverera tjänsterna som anges ovan, samt till fraktföretag för att leverera priser.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter för att tävlingen ska kunna göras tillgängligt för dig, baseras på vårt berättigade intresse som företag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter i 45 dagar efter att tävlingen har avslutats.

DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på malinleijonberg.se berättigade intresse via kontaktformuläret på malinleijonberg.se.

KUNDSERVICE

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina frågor och kontakter samt ge dig support via e-post, vår chattfunktion och sociala medier. Vi kan också komma att kontakta dig om det uppstår problem med din beställning.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder endast sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig på ett säkert och effektivt sätt. Vi använder de uppgifter du tillhandahåller när du kontaktar oss, som kontaktinformation, födelsedatum och annan nödvändig information. För att kunna lösa ditt ärende kan vi även behöva komma åt och använda transaktionsuppgifter som beställnings-, betalnings- eller leveransinformation.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter kan komma att delas inom LillaG. Uppgifter som delas med tredje part används endast för att utföra vissa uppgifter för vår räkning, som callcentertjänster.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna erbjuda dig den bästa kundservice-upplevelsen, så behöver vi samla in och använda dina personuppgifter. Detta är baserat på vårt berättigade intresse som företag.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi behöver för att hantera ditt ärende. Vi kan komma att spara och använda uppgifter om vi har några utestående skyldigheter gentemot dig eller av någon annan anledning är förhindrade ifrån att radera dina uppgifter.

DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på malinleijonberg.se berättigade intresse via kontaktformuläret på malinleijonberg.se.

UTVECKLING OCH FÖRBÄTTRING

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vill alltid överträffa förväntningarna hos våra kunder och användare. Det är endast genom att ha rätt erbjudanden och ge den bästa användar- och shoppingupplevelsen som vi kan fortsätta vara relevanta. Därför kan vi komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter, system, leveranskedjor och butikslokaler. För det här ändamålet, kommer vi inte att analysera på individnivå utan på en aggregerad nivå.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder endast personuppgifter för ett utvecklings- och förbättringsändamål om det är absolut nödvändigt och inte kan åstadkommas på annat sätt. Det betyder att vi kommer att skydda dina uppgifter i den utsträckning det rimligen är möjligt, exempelvis genom lämpliga pseudonymiserings- och krypteringstekniker, eller genom anonymisering av informationen. 

Vi kommer inte att samla in några personuppgifter för endast detta ändamål. Alla uppgifter som används för utveckling och förbättring har samlats in för andra ändamål. Vi kan exempelvis använda information om onlinetransaktioner i syfte att utveckla vårt system för onlinebeställningar.

Vi kan också använda personuppgifter som har tagits emot från webbkakor, spårpixlar, plugin-program eller annan webbspårningsteknik.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter kommer att delas inom LillaG. Information som delas med tredje part används endast i det utvecklings- och förbättringssyfte som anges ovan. Vi använder webbanalysföretag för att analysera våra kunders onlinebeteende på en aggregerad nivå.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter är baserad på vårt berättigade intresse som företag.

Användning av uppgifter som har samlats in för detta syfte genom webbkakor, spårpixlar, plugin-program eller andra spårningstekniker kräver ditt samtycke i förväg.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar inte dina personuppgifter mer än vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla syftet. Därefter kommer informationen att omedelbart tas bort för denna typ av användning.

DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på malinleijonberg.se berättigade intresse via kontaktformuläret på malinleijonberg.se.

SKATT OCH REDOVISNING

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna uppfylla vissa legala krav måste vi behandla personuppgifter om våra kunder. Sådana krav kan variera mellan länder och anges exempelvis i lagar och bestämmelser om skatter, redovisning och bokföring.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vilka typer av behandling av personuppgifter och annan information som är relevanta anges i allmänhet i gällande lag. Vi använder dina personuppgifter för att samla in och verifiera bokföringsuppgifter samt för att följa våra bokföringsregler. För detta ändamål lagrar vi ditt namn och din kontaktinformation samt beställnings- och transaktionsinformation.    

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter kommer att delas inom Lilla Götafors. Uppgifter som delas med tredje part används endast för att utföra vissa uppgifter för vår räkning, till exempel av leverantörer av bokföringssystem.

Med undantag för vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina data till/med tredje part.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Behandlingen av dina personuppgifter krävs för att oddfactory.se ska kunna uppfylla de lagstadgade kraven i verksamhetslandet.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina transaktionsuppgifter i 7 år, eller i enlighet med gällande skatte- och bokföringslagstiftning.

SÄKERHET

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att skydda våra kunder, användare, besökare och tillgångar samt vår verksamhet mot våld, bedrägeri, stöld, missbruk och andra skadliga aktiviteter har vi infört en rad olika säkerhetsåtgärder. Vissa av dessa åtgärder kräver personuppgifter för att fungera.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Hur vi använder dina uppgifter, och vilka personuppgifter vi använder, beror på aktuell tillämpning och användningsområde. Vi kan exempelvis använda din beställningshistorik, dina betalningsdata och ditt shoppingbeteende för att upptäcka skada eller bedrägerier online. Vi kan använda verktyg och tjänster för att upptäcka missbruk av våra onlinetjänster och webbplatser med hjälp av kakor.

I våra butiker förekommer övervakningskameror för att upptäcka och förhindra stöld och bedrägeri samt för att höja säkerheten för våra kunder och vår personal.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i säkerhetssyfte. Exempelvis delar vi dina uppgifter med företag som hjälper oss att upptäcka och förhindra potentiella bedrägerier och stölder. Vi kan dela relevant information med försäkringsbolag för skadehantering, samt med brottsbekämpande myndigheter i den mån vi har skyldighet att göra det. Observera att sådana mottagare har en oberoende rätt och/eller skyldighet att behandla dina personuppgifter i sitt eget intresse, eller genom lagkrav.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Om det inte finns någon specifik lagstadgad skyldighet baseras behandlingen av dina personuppgifter av säkerhetsskäl på vårt berättigade intresse.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för varje syfte.

Vi sparar bilder från våra övervakningskameror som längst i 30 dagar, om vi inte är skyldiga enligt lag eller på uppmaning av offentlig myndighet att behålla och/eller behandla uppgifter under en längre period.

DIN RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på malinleijonberg.se berättigade intresse via kontaktformuläret på malinleijonberg.se.

WIFI I BUTIK

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

När du ansluter till vår gratis wifi-tjänst samlar vi in personuppgifter från din enhet (MAC-adress) för att kunna tillhandahålla wifi-tjänsten till dig. När du loggar in och använder wifi-tjänsten använder vi också dina personuppgifter för att verifiera att du efterlever tjänstens användarvillkor. Vi kan även, genom att använda teknik för anonymisering, omvandla personuppgifter till anonymiserade (icke-personliga) data för statistikändamål.

Anonymiserade personuppgifter kan användas för att skapa statistik om rörelsemönster, beteenden och flöden inom våra butiker. Statistiken hjälper oss få bättre kunskap om hur vi ska driva våra butiker på ett mer effektivt sätt genom exempelvis optimering av sortiment, golvutrymme och personalanvändning. All information som används för detta ändamål är anonymiserad och kan inte spåras tillbaka till dig som individ.

VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

När du ansluter till wifi-tjänsten hämtar vi MAC-adressen (Media Access Control-adressen), som är en unik identifierare för din enhet, och relaterad information om enhetens värdnamn, geografiska placering och tidpunkt.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan använda tredje part när vi tillhandahåller wifi-tjänsterna till dig, och kan därför komma att dela personuppgifter med sådan tredje part. Vi delar också data med en internetleverantör när vi ger dig åtkomst till internet via wifi-tjänsten. När vi skapar statistik från anonymiserade data kan vi även dela den med andra företag och varumärken i LillaG.

PÅ VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

När du ansluter till vår gratis wifi-tjänst ger du oss tillåtelse att samla in och använda de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla den begärda wifi-tjänsten (uppfyllande av ett avtal) och, med hjälp av anonymiseringstekniker, omvandla personuppgifter till anonymiserade (icke-personliga) data för statistikändamål (berättigat intresse).

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla wifi-tjänsten i enlighet med de överenskomna användarvillkoren och för att säkerställa att du efterlever dem. Lagringsperioden kommer att vara upp till 14 månader efter att du sista gången anslöt till vårt wifi-nätverk.

Personuppgifter som används för statistikändamål anonymiseras på teknisk väg inom några sekunder efter att de samlas in. När dina data har anonymiserats är dina personuppgifter raderade permanent.